Буква звуковая схема slіv spozhivannya, zahvoryuvannya vigotovlennya купанияЗвуко буквена схема слів споживання,захворювання виготовлення купання

  • Споживання с п о ж и в а н: а - - о - о - о = о 10 букв, 9 звукв, 4 склади (спо-жи-ван-ня)
    Захворювання з а х в о р у в ан: а - о - - о = о - о = о 12 букв, 11 звукв, 5 склади (зах-во-рю-ван-ня)
    Виготовлення в и г о т о в л ен: а - о - о - о - - о = о 12букв, 11 звукв, 5 склади (ви-го-тов-лен-ня)
    Купання к у п ан: а - о - о = о 7 букв, 6 звукв, 3 склади (ку-пан-ня)


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *− 5 = 1