Zrobiti звук буквенно-цифровой analіz slіv: uzlіssі, sutsvіttya, tsvіtіnnya, lіkuvannіЗробити звуко буквений аналіз слів : узліссі, суцвіття, цвітіння, лікуванні

  • Узлсс у з л с: о - = о = о 7 букв, 6 звукв, 3 склади (уз-лс-с)
    Суцвття с у ц в т: а - о - = о = о8 букв, 7 звукв, 3 склади (суц-вт-тя)
    Цвтння ц в т н: а - = о = о = о 8 букв, 7 звукв, 3 склади (цв-тн-ня)
    Лкуванн л к у в ан: = о - о - о = о9 букв, 8 звукв, 4 склади (л-ку-ван-н)


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *+ 12 = 19